IMAF

 

MAGYARORSZÁGI

 

SZERVEZETÉNEK HIVATALOS HONLAPJA

“MESTERRÉ NEM LESZ, HANEM VÁLIK AZ EMBER

KARATE

AIKIDO

IAIDO

NIHON-JUTSU

shotokan karate tavaszi edzőtábor 2022

TAVASZI KARATE EDZŐTÁBOR

Tábor vezető: Zakariás László 8. dan Hanshi

Időpont: 2022. március 11-13.

Helyszín: Mezőkövesd, Olajfa út 1. Zsóry Zsibogó

Díj: 22.000 Ft

Jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődés:

Lengyel Zoltán
Telefon: 06 30 9447 543
Email: izolzan71@gmail.com

A KOKUSAI BUDOIN, AZ IMAF RÖVID TÖRTÉNETE

A Kokusai Budoin, International Martial Arts Federation-t 1952-ben alapították, a Japán Császári Ház felkérésére, azzal a céllal, hogy barátságot és együttműködést alakítsanak ki a Japán harcművészetek vezetői és az eziránt érdeklődők között.

A II. világháború után Japán számos alapos változáson ment keresztül. Miután az országot újjáépítették, a harcművészetek vezetői felismerték, hogy szükség van egy olyan fórum alapítására, mely a jövő generációinak fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődését segíti. Ezt később kibővítették a béke terjesztésével, a jóakarattal és az emberek megváltásával az egész világon.

Az volt a Kokusai Budoin, IMAF alapítóinak az álma, hogy a tradicionális Japán Budot fejlesszék és terjesszék, az emberek mindenhol tanuljanak meg harmóniában élni és ezáltal kialakuljon a világbéke.

A Kokusai Budoin, IMAF nyolc osztályból áll: Judo, Kendo, Karate-do, Iaido, Nihon-Jujutsu, Kobudo, Battojutsu, és Kyudo. A tagságot két részre osztották: rendes tagságra és törzstagságra. Minden egyén lehet törzstag, aki legalább 4. Danos. Rendes tag pedig az lehet, aki 3. Danos vagy annál alacsonyabb fokozatú. Jelenleg 17 országban alakítottak ki alközpontot és 37 országban vannak tagjaik. A Kokusai Budo Renmei – a Kokusai Budoin, IMAF központja – Tokyoban van és ez látja el Japán és az egész világ adminisztratív feladatait. Tevékenységi köre mellett a Kokusai Budo Renmei támogat és kiad számos újságot és más dokumentumokat, a képzett egyéneknek nemzetközi bizonyítványokat állít ki, szemináriumokat, gyűléseke és megemlékezéseket szervez.

A Kokusai Budoin, IMAF, ahogy a neve is mutatja, azzal a céllal jött létre, hogy a hagyományos Japán harcművészeteket terjessze és a világbékét segítse elő. így számos kimagasló egyéniség megalapította ezt a szervezetet és ígéretet tettek arra, hogy törekednek a legmagasabb színvonal elérésére és hiszik, hogy ezeket a nagyratörő célokat fokozatosan megvalósítani.

A Kokusai Budo Renmei – a Kokusai Budoin, IMAF központja – Tokyoban van és ez látja el Japán és az egész világ adminisztratív feladatait. Tevékenységi köre mellett a Kokusai Budo Renmei támogat és kiad számos újságot és más dokumentumokat, a képzett egyéneknek nemzetközi bizonyítványokat állít ki, szemináriumokat, gyűléseke és megemlékezéseket szervez.

A Kokusai Budoin, IMAF, ahogy a neve is mutatja, azzal a céllal jött létre, hogy a hagyományos Japán harcművészeteket terjessze és a világbékét segítse elő. Így számos kimagasló egyéniség megalapította ezt a szervezetet és ígéretet tettek arra, hogy törekednek a legmagasabb színvonal elérésére és hiszik, hogy ezeket a nagyra törő célokat fokozatosan megvalósítani.

A JAPÁN HARCMŰVÉSZETEK LÉNYEGE

A modern harcművészetek különös hangsúlyt fektetnek a versenyen való győzelemre, ahol szabályok közé szorítják a technikákat. A harcművészetek ebben az értelemben további korlátokat állítanak a fiatalok elé. Lényegében sok modern harcművészetet nem kellene a budoba sorolni, pl. a harci sportoktól kezdve a nyugati boxig. Ez azt jelenti, hogy az összes tradicionális Japán harcművészetek gerince a kata, e nélkül nem lehetne rendszerbe fogni. Ennek kapcsán Japánban számos kifejezés alakult ki: hone nashi – haszontalanság, kata nashi – értéktelenség, dai nashi – teljes értéktelenséget jelenti.

A budo tanulása a Japán kultúra megismerésével azonos. A technikákat, a gyakorlási módszereket több generáción keresztül tökéletesítették és ezen visszatükröződik számos történelmileg kimagasló egyéniség bölcsessége. A folyamatosság fogalma, a kutatás azokról a mesterekről, akik régóta élnek és gyakorolnak, általánossá vált az összes hagyományos Japán harcművészetben. A tradicionális Japán művészetek gyakorlása és tanulása a keiko , amit úgy lehetne lefordítani, hogy „gyakorlás” és az „ősi módszerek megőrzése”.

A budo vagy más tradicionális Japán művészet tanulásában a gyakorlási mintáknál az egyik legfontosabb rész a kata. Mivel a kata felelősségen, kezdeményezésen és más természetes mintákon alapul, gyakorlói lassan, fokozatosan fedezik fel az elveket és betekintést nyernek a gyakorlás által. A kata közvetlen láncszemként is szolgál a múlthoz és a budo eredetéhez, a bujutsuhoz, ami az ősi fegyveres és fegyvertelen harcot jelenti.

AZ IMAF SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

Tokugawa Yasuhisa Az IMAF elnöke

Tadanori Nobetsu Az IMAF vezető igazgatója

Hirokazu Kanazawa SKI Karate stílusvezető

Ikuo Higuchi Gima-Ha Shotokan Ryu stílusvezető

H. D. Rauscher Európai vezető

Zakariás László Az IMAF magyarországi vezetője

  Ikuo Higuchi tart edzést Tony Ojiro és H. D. Raucher segítségével egy németországi edzőtáborban.
AZ IMAF CÉLJAI
 • a tagok szellemi és testi fejlesztése
 • harmónia és barátság kialakítása minden harcművészetet gyakorló között
 • kommunikáció kialakítása és fenntartása a tagok között
 • hozzájárulás az emberiség pozitív fejlődéséhez/fejlesztéséhez és a világbékéhez
 • a japán harcművészetek terjesztése és ennek segítségével a fenti célok elérése
AZ IMAF TAGSÁG ELŐNYEI
 • fokozat igazolása (dan fokozatok) a japán harcművészetek széles körében
 • titulusok adományozása (Renshi, Kyoshi, Hanshi, stb.)
 • instruktori engedélyek kiadása
 • jutalmak adományozása a Budo eszméjének (jó szándékú) terjesztéséért
 • az iskola-, ill. klubvezető tagok kyu fokozatokat adhatnak az IMAF-Japán igazolásával
 • az IMAF egy nemzetközi szervezet, mely összefogja a tag-, ill. branch országokat szerte a világon
 • lehetőség edzeni a világ legjobb mestereivel
 • meghívások és engedmények speciális edzésekre (helyi, nemzeti, nemzetközi szinten)
 • Budo Passport kiállítása minden tagnak, mely ajánlólevél és referencia más dojoba való látogatáskor
 • hozzáférhetőség harcművészeti kiadványokhoz, negyedéves újságokhoz
ELŐRELÉPÉSEK

A Kokusai Budoin, IMAF az egyik legkonzervatívabb harcművészeti szervezet. A döntéseket fokozatok ill. titulusok adományozásáról általában a központban, Tokyoban hozzák. 4. Dan alatti vizsga minden hónapban van, míg 4. és 5. Danra csak kétszer egy évben és 6. Dantól, ill. titulusra évente egyszer.